Image 1 of 1
KLGHGFarmThePlains.tif
Virginia; Fauquier County; Hallowed Ground; The Plains; Blue Ridge Mountains